• info@debcoll.cz
  • +420 728 890 388

Vložení pohledávky do systému DebColl

Online řešení pohledávek / Proces vymáhání pohledávek / Vložení pohledávky do systému / Porovnání nákladů na vymáhání pohledávky

Jak systém DebColl funguje?

Vložením pohledávky do systému začne automatizovaný proces vymáhání platných a nepromlčených pohledávek. Pokud je mezi vašimi pohledávkami některá promlčená, systém na ni upozorní. Na přání klienta je možné vymáhání i promlčené pohledávky.


Vložení pohledávky do systému

Pohledávky lze do systému vkládat jednotlivě i hromadně. Jednotlivě vyplněním formuláře ve webové aplikaci a hromadně vložením souboru ve formátu csv. Vzorový soubor csv je k dispozici ke stažení v aplikaci. K vložené pohledávce je nutné přidat jako přílohy naskenované doklady a faktury, které zakládají právní legitimitu pohledávky.

Komunikace s dlužníkem

Komunikace probíhá současně třemi cestami - dopisem, e-mailem a SMS zprávou. Tento proces se opakuje celkem 4x, vždy po deseti dnech. O reakci dlužníka je věřitel vždy informován buď přímo dlužníkem telefonicky nebo e-mailem ze systému.

Předžalobní výzva

Pokud si klient zvolil, že chce být v případě soudního řízení zastupován advokátem, ve webové aplikaci zaškrtne kolonku „právní pomoc“. Systém potom vygeneruje advokátní předžalobní výzvu a odešle ji.

Podání elektronického platebního rozkazu

Věřitel, který si nezvolil možnost právní pomoci, je informován o tom, že mimosoudní vymáhání bylo dokončeno a že lze podat elektronický platební rozkaz na dlužníka. Systém ho automaticky vygeneruje a zašle klientovi na jím uvedený e-mail k doplnění. Klient sám provede podání na místně příslušný soud.

Podání s právní pomocí

Klient, který si zvolil volbu právní pomoci, je pouze informován o podání elektronického platebního rozkazu a zároveň je vyzván k zaplacení soudního poplatku. Výzva s platebními údaji a požadovaná čátka k úhradě jsou mu zaslány na e-mail.

Rozsudek

Rozsudek umožňuje věřiteli domáhat se svých práv prostřednictvím nařízení výkonu rozhodnutí. Je-li rozsudek pravomocný, tedy platný, umožňuje vykonat činnost soudnímu exekutorovi.

Exekuce

Výkon exekuce uzavírá vymáhací proces pohledávky.

Správu a vymáhání pohledávek za vás řeší DebColl

gopay_bannery-modrevisa-electronvisamastercardmastercardelectronicmaestroverifiedbyvisamastercardsecurecode


Zavolejte nám, napište nám své postřehy