• info@debcoll.cz
  • +420 728 890 388

Porovnání nákladů na vymáhání pohledávky

Online řešení pohledávek / Proces vymáhání pohledávek / Vložení pohledávky do systému / Porovnání nákladů na vymáhání pohledávky

Porovnání nákladů na vymáhání pohledávek

Věřitel, který si vymáhá pohledávky sám, věnuje procesu vymáhání nejen nemalé peníze, ale hlavně dává do hry svůj čas, který by mohl věnovat podnikání. Systém Online pohledávky DebColl šetří jeho čas i náklady, minimalizuje náklady na 500,-Kč za jednu pohledávku.

Podnikatel se vůbec nemusí zabývat samotným procesem vymáhání, zjišťovat na internetu postupy a ceny za služby zprostředkovatelů. Nemusí se zajímat o provize advokátů, inkasních agentur či vymahačů. Systém automaticky posílá výzvy, oznámení a věřitel má o každé fázi vymáhání přehled online.

Podívejme se na praktický příklad. Sepišme si, kolik stojí vymožení jedné pohledávky a porovnejme obě řešení.

Podnikatel vymáhá průměrnou pohledávku ve výši 12 500,- Kč.

Vymáhání pohledávky věřitelem

Finanční náklady:

Účetní: 160,- Kč/h x 4 = 640,- Kč

SMS: 1,- Kč/sms x 4 = 4,- Kč

Papír: 1,50,- Kč/ks x 4 = 6,- Kč

Pošta: 26,- Kč/ks x 4 = 104,- Kč

Celkem: 754,- Kč

Poznámka: Jelikož neuvádíme jednotlivé segmenty podnikání je vše bráno průměrem.

Ve stavebnictví by ztráta byla více jak 50% po 3 měsících. Pokud si věřitel bude vymáhat sám, tak jeho čas bude nejspíše dražší než průměrná mzda v ČR, 160,-Kč/hod. Dále zde nejsou započítány úkony, jako např. předání inkasní agentuře a její provize (2-20%). Je třeba zdůraznit, že číslo není konečné a naopak stále narůstá o náklady institucí (EPR, advokát, exekutor).

Cena při delší lhůtě splatnosti se navyšuje o cca 20%. Delší lhůta po splatnosti ( 3 měsíce po splatnosti = cca 20% úspěšnost)

Časové náklady:

Odhad času potřebného pro správu pohledávky samotným věřitelem. V příkladu je uvedeno řešení jedné pohledávky při průměrné hodinové sazbě 160,- Kč/hod. Pokud účetní nebo věřitel spravuje více pohledávek cena i čas věnovaný jedné pohledávce úměrně klesá.

Administrativa pohledávky: 4 hodiny / a 160,-hod = 640,- kč

SMS: 0,20 h. 32,-Kč

E-mail: 0,20 h. 32,- Kč

Komunikace: 2 h. 320,- Kč

Celkem: 1 024,- Kč

Pohledávka ve výši 12 500,-Kč splatná do 3 měsíců

finanční náklady

časové náklady

věřitel

DebColl

věřitel

DebColl

1778,- Kč

500,- Kč

5,10 h

0,10 h

1024

16

Srovnání nákladů na vymáhání

Věřitel: 2 802,-Kč

DebColl: 516,-Kč

Na příkladu názorně vidíme úsporu nejen finanční (500,-Kč), ale hlavně úsporu času podnikatele. Systém pracuje plně pro věřitele, automatizovaný proces vymáhání pohledávky je nastavený tak, aby informoval o každém kroku a fázi vymáhání jeho pohledávky a pomohl mu domoci se svých peněz zpět za minimální náklady.

Pohledávka ve výši 12 500,-Kč – 3 měsíce po splatnosti

finanční náklady + 20%

časové náklady

věřitel

DebColl

věřitel

DebColl

2133,- Kč

500,- Kč

5,10 h

0,10 h

1024

16

Srovnání nákladů na vymáhání

Věřitel: 3 157,-Kč

DebColl: 516,-Kč


Zavolejte nám, napište nám své postřehy