• info@debcoll.cz
  • +420 728 890 388

Lustrace

DebColl-logo-web

Kdybyste se včera dozvěděli, že …

  • váš stálý klient změnil sídlo a neinformoval vás o tom,
  • ti, s kterými jste obchod vyjednali, jsou stranou soudního sporu jakožto žalovaní
  • klient začal dlužit zdravotní pojišťovně nebo jinému subjektu
  • váš obchodní partner má na nemovitosti novou plombu od exekutora nebo od finančního úřadu
  • spolupracující subjekt je v insolvenci…

…. dodali byste mu dnes své zboží, službu na fakturu nebo mu poskytli úvěr?

Jen pokud jste pravidelně informováni, můžete včas reagovat např. úpravou platebních podmínek, včasným řešením plateb které jsou po splatnosti nebo odprodejem pohledávky

S námi máte tyto informace dříve než ostatní. 

Vyplňte laskavě formulář „Žádost o provedení Lustrace“

Vaše jméno a příjmení / Název společnosti (*)

Adresa / Sídlo (*)

E-mail (*)

Telefon (*)

Rodné číslo (*)

IČO (*)

Předmět

Vaše zpráva


Souhlasím s cenou 350,-Kč bez DPH za provedenou lustraci jednoho subjektu

Souhlasím s obchodními podmínkami služby Lustrace

Jméno a příjmení/ Název společnosti ()

Adresa/Sídlo: ()

Datum narození nebo IČO:

captcha


Zavolejte nám, napište nám své postřehy