• info@debcoll.cz
 • +420 728 890 388

Daně a účetnictví

DebColl-logo-web

Vedení účetnictví, reporting, daně

Pro naše klienty zajišťujeme:

 • vedení účetnictví dle účetních standardů ČR
 • vedení účetnictví i pro organizační složky zahraničních podnikatelů
 • součinnost a spolupráci s auditorem – konsolidace
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnného hlášení
 • podání zákonných statistických výkazů, různé druhy reportů dle přání klienta, analýzy, přehledy, manažerské výkazy a to i v jiných jazycích
 • možnost připojit se ze vzdáleného pracoviště do našeho ekonomického systému a využívat ho pro své potřeby
 • nastavení účetního systému na míru klienta, zastupování při daňových kontrolách a jiných jednáních se správcem daně
 • zpracování a podání přiznání k dani z příjmů
 • zpracování přiznání k dalším daním: silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitosti, spotřební daň
 • zhotovení účetní závěrky včetně výkazů a příloh
 • zpracování hlášení pro Intrastat
 • správu účetních dokladů, statutárních dokumentů i smluv, převod dokumentů do elektronické formy, archivaci originálů
 • konzultace, porady a písemná stanoviska
 • řešení mezinárodního zdanění pro cizince, migrující pracovníky a pro podnikání v zahraničí
 • správu datových schránek

Kontaktujte nás pro zajištění těchto služeb


Zavolejte nám, napište nám své postřehy