• info@debcoll.cz
  • +420 728 890 388

Potvrzení o zaplacení dluhu, aneb dávejte pozor, co potvrzujete!

  • -

Potvrzení o zaplacení dluhu, aneb dávejte pozor, co potvrzujete!

Nový občanský zákoník je již několik měsíců právní realitou, kterou musíme všichni akceptovat. Stejně jako v případě jiných rekodifikačních předpisů i nový občanský zákoník s sebou přinesl změny, které nejsou v laické veřejnosti prozatím známé, což ve svém důsledku může vést k nepříjemným potížím. Jednou z takových změn jsou důsledky pro vydání potvrzení o splnění dluhu (kvitanci).

Musím jako věřitel vydávat dlužníkovi kvitanci?
Podle § 1949 nového občanského zákoníku, pokud věřitel přijímá plnění, pak na žádost dlužníka mu vydá kvitanci (potvrzení o zaplacení), ve které vyznačí jméno dlužníka a věřitele, předmět plnění a místo a čas splnění dluhu. Dlužník může své plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň kvitanci. Věřitel má tedy povinnost kvitanci vydat.

Na co bych si měl při vydání kvitance dávat pozor?
Pokud věřitel nebude při vydání kvitance obezřetný, co se týče jejího obsahu, může dojít k nepříjemnému zhoršení postavení věřitele vůči dlužníkovi. Nový občanský zákoník totiž stanoví nové vyvratitelné právní domněnky související s vydáním kvitance….. Více na: www.epravo.cz

Autor: Mgr. Marek Bednář,
advokátní koncipient
Glatzová & Co., s.r.o.


Zavolejte nám, napište nám své postřehy